Aktualności

Ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kraczewicach

Dzisiaj tj. 12 października 11 uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kraczewicach złożyło ślubowanie i zostało pasowanych na uczniów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Karolina Bidacha, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice pierwszaków, emeryci, starsi uczniowie Szkoły.

W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Renata Kilian dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Głos zabrała zastępca burmistrza Poniatowej, która pogratulowała pierwszakom udanego występu i nabytych umiejętności a także złożyła życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Wszyscy nowo przyjęci w poczet uczniów pierwszoklasiści, otrzymali prezenty od Rady Rodziców a także legitymacje szkolne i książeczki SKO. Uzupełnieniem był słodki poczęstunek przygotowany dla wszystkich zgromadzonych.