Aktualności

Sierpniowe prace inwestycyjne na terenie miasta

Na terenie miasta Poniatowa trwają następujące prace inwestycyjne:

1) Modernizcja budynku Szkoły Podtstaowowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

Prace wykonywane są w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Roboty budowlane obejmujące modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Modernizacja budynku i jego otoczenia obejmuje m.in.: montaż wewnętrznej platformy przychodowej dla niepełnosprawnych, montaż zewnętrznej platformy pionowej dla niepełnosprawnych w szybie o konstrukcji samonośnej wraz z wykonaniem fundamentówmontaż zewnętrznych pochylni dla niepełnosprawnych, remont istniejących i budowę nowych schodów zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wybranych pomieszczeń, wykonanie nowych posadzek wybranych pomieszczeń, wymianę podłogi sportowej w sali sportowej, remont posadzek i parapetów z lastryko, wykonanie nowych okładzin ściennych i malowanie pomieszczeń, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych dla nowoprojektowanych pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej sali sportowej oraz hydrantowej, wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych
i teletechnicznych.

Wykonawca zadania: „Homeway” Piotr Bartkowski z siedzibą przu ul. Spokojnej 8a/20, 20-066 Lublin

Wartość robót budowlanych: 3 448 662,75  zł brutto,

Termin realizacji: do 30.04.2021 r.

2) Przebudowa ul. Magnoliowej i ul. Jaśminowej

Zakres robót obejmuje:

przebudowę części odcinków dwóch ulic zlokalizowanych na osiedlu Henin w Poniatowej, tj. część odcinka ul. Magnoliowej na odcinku od km 0+000 do km 0+142 oraz część odcinka ul. Jaśminowej na odcinku od km 0+000 do km 0+117, których zakres obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej, ograniczonej krawężnikami betonowymi wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego całego osiedla.

Wykonawca zadania: P.P.H.U. „STAN-LUB” Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski z siedzibą w Bełżycach, ul. Lubelska 38, 24-200 Bełżyce.

Wartość inwestycji: 246 108,65 zł.

Planowany termin zakończenia prac: do 31.08.2020 r.