Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt. „Erntefest – Poniatowa 1943”

16 stycznia br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Poniatowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie literackim pt. „Erntefest – Poniatowa 1943” organizowanym w ramach 80-tej rocznicy upamiętnienia „Akcji Reinhardt”, dotyczącej tragicznej historii naszego miasta i regionu.

Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym wykonaniu wiersza. Tematem pracy były wydarzenia historyczne związane z dniem 4 listopada 1943 roku „Dożynki”, czyli masową egzekucją 14 tys. żydowskich więźniów. Celem ogłoszonego konkursu było zachowanie pamięci o tragicznej historii ofiar obozu pracy w Poniatowej w czasie II wojny światowej, promowanie i pielęgnacja historii związanej z naszym regionem oraz inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do rozwijania twórczości literackiej.

Ocenę prac przeprowadziła powołana komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca: Halina Sitarska – Ruzik, Teresa Kramek oraz Halina Krajewska, która wyłoniła następujących zwycięzców:

Kategoria dzieci

I miejsce – Michał Górniak oraz Eliza Żak

Kategoria dorośli

I miejsce – Justyna Hałas

II miejsce – Dorota Herda

III miejsce – Anna Sak

Wyróżnienia

Adela Kaniowska oraz Edyta Żak

Wszystkie osoby, które wzięły udział w konkursie, otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka oraz Marzeny Wójtowicz kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora ufundowane przez Urząd Miejski w Poniatowej oraz MGBP.

Dzięki nawiązanej współpracy naszego Urzędu z firmą ,,HERBAPOL – LUBLIN” S.A., której centrum dystrybucyjne znajduje się w Poniatowej przy ul. Przemysłowej 50A, wszyscy uczestniczy konkursu otrzymali także zestawy promocyjne przekazane przez sponsora. Dziękujemy za wsparcie.