Aktualności

Remont sali w siedzibie OSP Poniatowa Miasto

Z końcem kwietnia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniatowej zakończono remont sali w ramach programu Fundacja ORLEN „Moje miejsce na Ziemi”. Dzięki środkom z dotacji, a także wkładowi własnemu udało się stworzyć miejsce „nauki i centrum rozwoju zainteresowań”.
Sala jest miejscem spotkań Dziecięcej Drużyny Pożarniczej, a także doskonałym zapleczem do organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (o których, będziemy informowali na bieżąco). W ramach programu odbywały się także spotkania w Szkole Podstawowej (klasy 1-3) o tematyce: bezpieczeństwo p.poż oraz z zakresu pierwszej pomocy.

Na chwilę obecną (ze względu na covid-19, a także wzmożone działania OSP zarówno przy przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa jak i przy działalności ratowniczo-gaśniczej) do odwołania zostały WSTRZYMANE SPOTKANIA SZKOLENIOWE.