Aktualności

Relacja z Festynu Integracyjnego w Niezabitowie

W dniu 29 czerwca 2021 r. odbył się Festyn Integracyjny w parku w Niezabitowie. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Mieszkańcy Sołectwa Niezabitów i Niezabitów Kolonia, Stowarzyszenie Kobiet „Zielone Sioło”, Ochotnicza Straż Pożarna w Niezabitowie oraz Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w Kaplicy w Niezabitowie. Podczas festynu obecni byli: Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Zastępca Burmistrza Aneta Poniatowska, Sekretarz Gminy Dominik Molesta, Skarbnik Gminy Anna Ruta, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Poniatowej, Radni, Sołtysi, delegacje jednostek OSP i KGW z Gminy Poniatowa, przedsiębiorcy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Sołectwa Niezabitów i Niezabitów Kolonia.

Atrakcjami wydarzenia były: stoisko Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej Filia w Niezabitowie połączone z wystawą kronik historycznych Sołectwa Niezabitów, wystawa obrazów o charakterze religijnym z kolekcji rodzinnej, degustacja wyrobów Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Poniatowa, rękodzieło KGW, zjeżdżalnia dmuchana dla dzieci, malowanie twarzy zorganizowane przez OSiR z Poniatowej, grill, stoisko Urzędu Miejskiego z Poniatowej oraz stoisko CKPiT z Poniatowej.

Na scenie wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Poniatowej, Zespół muzyczny „Vectis” ze Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio”, Kowalanki, Zofia Zychman z KGW Wałowianki, Zespół „Nadzieja”, grupa akrobatyczna AKRODAR działająca przy GCK w Józefowie nad Wisłą, Teatr „Fajna Ferajna”, Dziecięca Kapela Ludowa działająca przy CKPiT w Poniatowej, Zespół „Vocal”, soliści działający przy CKPiT w Poniatowej oraz „Zielone Sioło”.

Podczas festynu prowadzona była zbiórka charytatywna na leczenie i rehabilitację Daniela Łubkowskiego.

Festyn był okazją do integracji mieszkańców, zabawy dzieci i młodzieży oraz możliwością wymiany doświadczeń i wspomnień związanych z Niezabitowem.

Wszystkim sponsorom, darczyńcom oraz tym, którzy włączyli się w przygotowanie tej edycji Festynu serdecznie dziękujemy.