Aktualności

Rekompensaty dla producentów rolnych

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2022 roku. Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2023 roku jest złożenie wniosku o jej przyznanie w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2022 roku. Wniosek należy złożyć od 1 do 31 sierpnia 2023 r. do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR. Formularz wniosku o przyznanie rekompensaty, zasady udziału w mechanizmie oraz istotne informacje są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/kowr oraz w Oddziałach Terenowych KOWR.