Aktualności

Przekazanie sprzętu ratowniczego oraz ubrań specjalnych jednostkom z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Poniatowa

W dn. 06.12.2019 r. odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego oraz ubrań specjalnych jednostkom z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu naszej gminy. Zakup został współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Jednostki otrzymały sprzęt, który będzie wykorzystywany przy ratowaniu i udzielaniu pomocy ofiarom przestępstw w tym przypadku najczęściej są to wypadki komunikacyjne.
Gmina otrzymała na ten cel dotacje w kwocie 42 273,28 zł, wkład własny gminy wynosi 862,72 zł.

Przekazania sprzętu dokonał Burmistrz Poniatowej – Pan Paweł Karczmarczyk i niech jego słowa się spełnią „Sprzęt ten w jednostkach, które najczęściej biorą udział w likwidacji miejscowych zagrożeń jest bardzo potrzebny i trzeba żeby był, ale… życzę żeby nigdy nie został użyty” Komendant Gminny OSP – Pan Jacek Pietraś zapewnił jednostki, że w kolejnych latach gmina będzie czyniła starania w celu pozyskania potrzebnego sprzętu dla OSP.
OSP otrzymają m.in. podpory stabilizacyjne, piłę/przecinarkę do betonu, parawan do osłony poszkodowanych, urządzenia ratownicze, miernik prądu, przenośne zestawy oświetleniowe, latarki i latarko-szperacze LED, flary ostrzegawcze oraz ubrania specjalne.