Aktualności

Przekazanie quadów dla jednostek OSP z powiatu opolskiego

9 października 2023 roku na Placu Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania 18 pojazdów quad dla jednostek OSP z terenu powiatów janowskiego, kraśnickiego i opolskiego.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele jednostek OSP. Gminę Poniatowa reprezentował Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

Przekazania quadów dokonał Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego w asyście Kazimierza Chomy Posła na Sejm RP i Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego.

Pojazdy są własnością Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i zostały przekazane do użytkowania dla jednostek OSP włączonych do KSRG na okres 7 lat. W związku z tym zawarto stosowne umowy użyczenia pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie a reprezentacją Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pojazdy typu quad otrzymały następujące jednostki OSP KSRG z powiatu opolskiego:

OSP Poniatowa – 1 szt.

OSP Boiska Kolonia – 1 szt.

OSP Braciejowice – 1. szt.

OSP Noworąblów – 1 szt.

OSP Puszno Godowskie – 1 szt.

Wartość 1 Quada z przyczepką i wyposażeniem to 80 600,00 złotych.

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – łącznie 167 sztuk pojazdów typu quad na przyczepie dla 10 jednostek PSP i dla 157 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego. Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich powiatów na terenie województwa.

Całkowita wartość projektu to 130 612 910 zł, w tym całkowite wydatki kwalifikowalne 129 198 190 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł.