Aktualności

Przejście na emeryturę Kierownika OPS w Poniatowej

W dniu 28 grudnia 2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniatowej, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji przejścia na emeryturę Pani Marty Bigos – wieloletniej Kierownik OPS-u w Poniatowej.
W uroczystości wzięli udział goście, wśród których znaleźli się: Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Poniatowska, Sekretarz Gminy Pan Witold Szwajgier, Skarbnik Gminy Pani Anna Ruta oraz Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Poniatowej.

Burmistrz Poniatowej złożył Pani Marcie serdeczne podziękowania za zaangażowanie i trud pracy włożony w pomoc innym, życząc pogody ducha, pomyślności, a także realizacji wszelkich planów i najskrytszych marzeń. Do życzeń włączyli się również wszyscy goście, dziękując za wieloletnią i życzliwą współpracę.