Aktualności

Przegląd gwarancyjny kolektorów słonecznych.

Gmina Poniatowa informuje o prowadzonym na terenie gminy przeglądzie gwarancyjnym dla wykonania robót budowlanych polegających na dostawie i montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Poniatowa w ramach projektu pn: „EKO – ENERGIA w Gminie Poniatowa” realizowanego w ramach RPO WL 2007-2013. Przegląd jest bezpłatny, prowadzi go firma DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski 20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 16/40. W ramach prowadzonego przeglądu prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania kolektorów słonecznych.