Aktualności

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania z pożytku publicznego w roku 2020.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2020