Aktualności

Protokół z przeprowadzonego ogłoszenia, w sprawie wyłonienia kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wspieranie realizacji zadań publicznych realizowanych w 2024 roku.