Aktualności

Projekt „Niepełnosprawni – Pełnosprawni”

Stowarzyszenie Pactum z Dębna realizuje na terenie Województwa Lubelskiego projekt „Niepełnosprawni – Pełnoprawni”, który polega na opracowaniu oraz dystrybucji podręcznika dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

W ramach przewodnika znajdziemy tam kwestie najbardziej istotne dotyczące praw osób niepełnosprawnych, ich sytuacji na rynku pracy, możliwości ubiegania się o określone świadczenia.

Podręcznik będzie dystrybuowany do siedzib wszystkich powiatów województwa lubelskiego.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Lubelskiego w trybie pozakonkursowym.

We wszelkich sprawach dotyczących problemów prawnych osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: stowarzyszenie.pactum@gmail.com.

Wersja elektroniczną podręcznika: