Aktualności

Projekt „Kompetencje kluczowe – gwarancja rozwoju”

Zapraszamy na organizowane w CKPiT bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – gwarancja rozwoju:

szkolenie z języka angielskiego zakończone uzyskanie certyfikatu zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (120 godzin)

szkolenie komputerowe z zakresu ICT zakończone uzyskaniem certyfikatu VCC (100 godzin)

Zapraszamy osoby:
– z terenu powiatu kraśnickiego i opolskiego
– z  wykształceniem maksymalnie średnim
– w wieku 25 lat lub więcej

Szczególnie zapraszamy:
– kobiety
– osoby w wieku 50 lat lub więcej
– osoby niepełnosprawne

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej CKPiT oraz w biurze CKPiT, gdzie można je składać (ul. Fabryczna 1, Poniatowa, tel. 81 820 45 54)

Biuro Projektu:
ul. Sikorskiego 2, 23-210 Kraśnik. Numery telefonów: 81 825 02 61 oraz 531 544 894.

Realizator Projektu:
ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski
ul. Niepodległości 10, lok. 1, 23-210 Kraśnik, tel. 509 738 883

Zajęcia będą odbywały się w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej w terminach uzgodnionych z uczestnikami.