Aktualności

25-01-2019|

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PONIATOWA W 2019 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY

formularz konsultacji projektu uchwały