Aktualności

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Poniatowa zamierza wziąć udział w projekcie „E – CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Prosimy wszystkich mieszkańców zainteresowanych bezpłatnym udziałem w szkoleniu o wypełnienie krótkiej ankiety, badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

link do ankiety:

http://www.ankietka.pl/ankieta/210231/ankieta-gmina-poniatowa.html