Aktualności

Profilaktyczne badanie morfologii krwi

W Poniatowej w działania została zaangażowana Nasza Przychodnia na ul. Młodzieżowej 3.

O programie PROFILAKTYCE PO LUBELSKU więcej informacji możesz znaleźć: KLIK

lub

http://www.facebook.com/lzlrp/