Aktualności

Procedura wykupu mieszkań zajmowanych przez najemców wznowiona przez Burmistrza Poniatowej

Informujemy, że Burmistrz Poniatowej wznowił procedurę wykupu mieszkań zajmowanych przez najemców.
Zasady wykupu mieszkań określa Uchwała nr XV/114/08 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Poniatowa.

Przyjmowanie wniosków rusza w dniu wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj. od dnia 2 sierpnia 2021 r. i trwa do 30 listopada 2021 r.
Wnioski wraz z potwierdzeniem wpłaty tytułem wyceny lokalu w kwocie 550 zł  i kopią aktualnej umowy najmu, należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miejskiego w  Poniatowej ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa.

Szczegółowe informacje udzielane są:

Urząd Miejski w Poniatowej ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, II Piętro, Pokój 201.