Aktualności

Powiatowe konsultacje modelowych rozwiązań wypracowanych przez grupy robocze.

Ochotnicza Straż Pożarna w Poniatowa – Miasto jako Punkt Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w powiatowych konsultacjach modelowych rozwiązań wypracowanych przez grupy robocze biorące udział w projekcie „Trampolina- więcej, lepiej, profesjonalnie”. Konsultacje odbędą się w dwóch terminach:

18.12.2015 r. (piątek) – w godzinach od 13:00 – 15:00

21.12.2015 r. (poniedziałek) – w godzinach od 10:00 – 12:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Poniatowej przy ulicy Młodzieżowej 2.
Konsultacje prowadzone są na poziomie powiatowym w formie mobilnego punktu konsultacyjnego – miejsca, w którym lokalne NGOs (zarówno członkowie Sieci PPL LOS, jak i organizacje niezrzeszone w niej) mogą:

 1. Zapoznać się z materiałami informacyjnymi na temat wypracowanych przez Grupy Robocze rozwiązań;
 2. Złożyć swoje opinie i uwagi;
 3. Przedyskutować z kompetentnymi osobami interesujące ich kwestie;
 4. Wypełnić ankiety dotyczące oceny wypracowanych rozwiązań przy użyciu opracowanych w tym celu formularzy.

Cele i zakres konsultacji będą zróżnicowane w zależności od statusu organizacji, w tym:

W odniesieniu do członków Sieci:

 1. Prezentacje rozwiązań wypracowanych przez Grupy Robocze w poszczególnych obszarach;
 2. Stworzenie możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych we wszystkich trzech obszarach;
 3. Promocja projektu, Programu FIO, wypracowanych rozwiązań i idei federalizacji III sektora na Lubelszczyźnie;
 4. Zebranie opinii i zapewnienie poczucia wpływu na kształt wypracowanych rozwiązań;

W odniesieniu do organizacji niezrzeszonych w Sieci:

 1. Prezentacja rozwiązań wypracowanych przez Grupy Robocze w poszczególnych obszarach;
 2. Stworzenie możliwości zapoznania się z działaniami Projektu, Sieci oraz przygotowywanymi rozwiązaniami;
 3. Promocja projektu, Programu FIO, Sieci i idei federalizacji III sektora na Lubelszczyźnie;
 4. Zebranie opinii w ramach obszaru 1 (dot. działań, jakie może podjąć Sieć PPL LOS na rzecz wzrostu federalizacji III sektora na Lubelszczyźnie).

Zebrane w ramach konsultacji informacje mają również umożliwić Grupom Roboczym korektę wypracowanych rozwiązań tak, aby uwzględnić postulaty innych organizacji.

 

Konsultacje przeprowadzi

Przemysław Pizoń

W razie pytań lub wątpliwości proszę je kierować:

telefonicznie: 503 333 933

lub

e-mailowo: pephone@gmail.com