Aktualności

Porozumienie pomiędzy Gminą Poniatowa a Komendą PPSP w Opolu Lubelskim

14 marca br. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Poniatowa reprezentowaną przez Pawła Karczmarczyka burmistrza Poniatowej, przy kontrasygnacie Anny Ruty skarbnik gminy a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim reprezentowaną przez kpt. Marcina Jargieło p.o. Zastępcy Komendanta PPSP w Opolu Lubelskim.
Porozumienie, obejmujące dofinansowanie zakupu wozu strażackiego, jest wyrazem woli ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami i wspierania działalności służącej szeroko rozumianej ochronie i poprawie bezpieczeństwa. Wskazana inicjatywa, podjęta z myślą o mieszkańcach naszej gminy, ma na celu podniesienie poziomu działań w zakresie ratowania życia i zdrowia, mienia i środowiska, walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.