Aktualności

Poniatowski Sponsor Roku 2018 – zgłoś nominację

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że plebiscyt „Poniatowski Sponsor Roku” w Gminie Poniatowa stał się już tradycją. Obserwując zmiany jakie zachodzą w naszym mieście, spotykając empatycznych ludzi i poznając ich inicjatywy, trudno nam pozostać obojętnym. Dlatego po raz trzeci wręczymy statuetki osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla naszej gminy.

Celem konkursu jest wspierane sponsorskich, prospołecznych postaw ludzi biznesu. Zaszczytny tytuł Poniatowskiego Sponsora Roku 2018 może otrzymać przedsiębiorca, który w minionym roku, w sposób szczególny zasłużył się we spieraniu działań organizacji pozarządowych oraz instytucji użyteczności publicznej z terenu Gminy Poniatowa.

Każdy podmiot będący organizacją pozarządową, stowarzyszeniem, jednostką organizacyjną Gminy Poniatowa lub Powiatu Opolskiego działającą na terenie Gminy Poniatowa, może zgłosić swojego kandydata do nagrody, nie więcej jednak niż 10, biorąc pod uwagę wielkość otrzymanego wsparcia.

Zwracamy się z prośbą u uzupełnienie załączonego Formularza Nominacji do Plebiscytu „Poniatowski Sponsor Roku 2018” i przesłanie w terminie nie przekraczającym 31 stycznia 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pozostawienie w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej (parter budynku) lub przesłanie mailem na adres: urząd@um.poniatowa.pl.

REGULAMIN: REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: Formularz Nominacji