Aktualności

Poniatowa zdobyła dwa tytuły: „Gmina na 5!”, „Złota Gmina na 5!”

Mamy przyjemność poinformować mieszkańców, że w edycji 2019/20 ogólnopolskiego Rankingu „Gmina na 5!” przeprowadzonego po raz jedenasty przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Gmina Poniatowa otrzymała po raz czwarty tytuł  „Gminy na 5!” a po raz drugi tytuł „Złotej Gminy na 5!”.

Rok 2020 był dla polskich gmin rokiem szczególnym, rokiem zmian, w którym wiele z nich doświadczyło nowych wyzwań i który dla wielu z nich był swego rodzaju egzaminem.

Czas epidemii wprowadził ogromne trudności w organizacji wielu procesów funkcjonowania urzędów ale pomimo tych niedogodności udało się pogodzić funkcjonowanie urzędów z tymi wyzwaniami, lecz wielu również sprawiło to utrudnienia.
Był to dla samorządów czas zwiększonej niepewności i niestabilności, powiązanej z oczekiwaniem na ustabilizowanie się.

Głównym celem rankingu i badania „Gmina na 5!” była analiza działań gmin w Polsce.

Istotną pozycją funkcjonowania gmin (podobnie jak w poprzednich latach), pozostaje komunikacja drogą elektroniczną pomiędzy nimi, a potencjalnymi inwestorami oraz przedsiębiorcami, jak również innymi interesariuszami gmin.
Z dużą uwagą analizowano, jak gminy wywiązują się z powierzonych zadań i pokładanych w nich oczekiwań oraz jakich używają narzędzi i metod do realizacji swoich funkcji.
Przedmiot badań pozostał więc niezmienny w stosunku do lat ubiegłych.
Z jednej strony ocenie podlegała komunikacja jednostronna, tj. przekazywanie informacji poprzez oficjalne portale internetowe badanych jednostek, jak również komunikacja dwustronna, z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Gmina Poniatowa została oceniona bardzo wysoko plasując się na trzecim miejscu rankingu ogólnopolskiego.