Aktualności

Poniatowa w trakcie robót

Na terenie miasta Poniatowa trwają prace związane z realizacją projektu „Poniatowa – kraina zdrowego oddechu” dofinansowanego z Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zakres prac obejmuje remont zbiorników wodnych  w tym: pogłębienie, oczyszczenie, odmulenie, utworzenie skarp itp. W późniejszym etapie zostaną rozpoczęte m.in. czynności związane z zagospodarowaniem wypływu źródełka zasilającego zbiorniki, budową ścieżek wokół zbiorników oraz oświetleniem terenu z wykorzystaniem OZE. Planowany termin zakończenia prac związanych z oczyszczeniem zbiorników oraz montażem oświetlenia to 30.10.2019 r.

W ramach projektu trwają również prace związane z budową pomostu przy Zalewie Miejskim w Poniatowej, który spełniać będzie funkcję widokowo-spacerową. Termin oddania pomostu do użytkowania przewidziany jest na 31.05.2019 r.

Ponadto, remontowana jest kładka dla pieszych w Alei Spacerowej przy Hotelu Słowik. Dzięki renowacji zostanie poprawiony wizerunek mostku oraz zwiększy się bezpieczeństwo przechodniów. Planowany termin zakończenia prac to 30.06.2019 r.

51730778_2239938942933464_4876749774776172544_n