Aktualności

Pogrzeb Śp. Marii Anny Rejniewicz-Wysockiej

W dniu 13 lutego 2021 r. Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk brał udział w ceremonii pogrzebowej Śp. Marii Anny Rejniewicz-Wysockiej – działaczki opozycji demokratycznej z okresu PRL, córki chrzestnej mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” .

W ceremonii pogrzebowej wzięli udział m.in. wicemarszałek Sejm Rzeczypospolitej PolskiejMałgorzata Maria Gosiewska, wojewoda lubelski Lech Sprawka, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski i burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis.

Śp. Maria Anna Rejniewicz-Wysocka była działaczką opozycji niepodległościowej, członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, wiceprzewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia Zaporczyków.
Czynnie angażowała się w organizowanie pomocy byłym żołnierzom AK-WiN i podziemia antykomunistycznego.
W strukturach podziemnych funkcjonowała jako Barbara Wysocka. Wspierała podziemną działalność wydawniczą, pomagała ukrywającym się działaczom Ruchu Solidarnościowego, udostępniała lokal na potrzeby instalacji urządzeń i nadawania audycji Radia „Solidarność”.
Prowadziła działania kurierskie i kolportażu podziemnych druków.
W jej domu działała podziemna drukarnia.
W 2012 roku za swoją działalność podziemną uhonorowana została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za działania podejmowane w sferze kultury otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury, a w 2019 roku Medal Niepodległości. Pośmiertnie, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.