Aktualności

Podpisanie umowy na wsparcie finansowe dla PSP w Opolu Lubelskim

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk podpisał umowę z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej  w Opolu Lubelskim bryg. Mgr. Inż. Dariuszem Popkiem, na pokrycie wydatków na zakup ubrania gazoszczelnego i cześci wydatków na zakup rejestratora rozmów dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.  Powiatowa Straż Pożarna w Opolu Lubelskim otrzyma wsparcie od Gminy Poniatowa w kwocie 10 000,00 zł.