Aktualności

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi gminnej przy ul. Lubelskiej w Poniatowej

17 listopada br. została podpisana umowa przez burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Anny Ruty i w obecności zastępcy kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Grzegorza Lenartowicza z Wykonawcą, panem Dominikiem Figurą, na rozbudowę drogi gminnej nr 108084L – ul. Lubelskiej na odcinku od km 0+574,00 do km 0+918,31.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi o długości 344,31 mb od ulicy Fabrycznej do bramy cmentarza wraz z:

  • prawostronnym chodnikiem z kostki brukowej o szer. 2,0 m,
  • lewostronną zatoką parkingową o nawierzchni asfaltowej na 31 miejscach parkingowych z równoległym sposobem parkowania,
  • lewostronną zatoką parkingową o nawierzchni asfaltowej na 43 miejscach parkingowych oraz 2 miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych z prostopadłym sposobem parkowania,
  • placem nawrotowym o nawierzchni asfaltowej na końcu drogi,
  • budową skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową nr 2552L – ulica Fabryczna,
  • oświetleniem drogowym budowanego odcinka drogi gminnej – 10 szt. lamp ulicznych.

Wykonawcą robót jest firma „Hydro-Bruk” Dominik Figura, Cholewianka 31 A, 24-120 Kazimierz Dolny.

Termin realizacji do dnia 22.11.2023 r.

Wartość inwestycji według umowy to 1 309 064,52 zł brutto, współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 243 611,29 zł brutto.