Aktualności

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego”.

Dzisiaj, tj. 9 listopada w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana umowa pomiędzy burmistrzem Poniatowej Pawłem Karczmarczykiem przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Anny Ruty, a firmą „Forant Sp. z o.o.” z siedzibą przy ul. Związkowej 26 w Lublinie, reprezentowaną przez prezesa zarządu Tomasza Mazurka, na realizację zadania pn. „Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego wraz z zakupem wyposażenia” finansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu pn. „Strzelnica w powiecie 2023”.

W ramach zadania przewidziano prace adaptacyjne pomieszczenia przeznaczonego do utworzenia strzelnicy pneumatycznej tj. adaptacja ścian i podłogi w zakresie zapobiegania zjawisku rykoszetowania śrutu, adaptacji ścian oraz zabezpieczenia okien odpornych z zastosowaniem rolet odpornych na rykoszet śrutu oraz roboty elektryczne, w tym przystosowanie instalacji elektrycznej do obsługi urządzeń transportujących tarcze strzeleckie oraz zapewnienie odpowiedniego oświetlenia pomieszczenia.

W ramach drugiego etapu zadania zostanie zakupione wyposażenie w postaci broni, amunicji i innych akcesoriów strzeleckich.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 295 tys. zł, Gmina Poniatowa pozyskała dofinansowanie na ww. zadanie w kwocie 235 272,75 zł.