Aktualności

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108052L w miejscowości Kraczewice i Spławy z Gminy Poniatowa”

Informujemy, że podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108052L na odcinku od km 0+003 do km 1+980 oraz drogi wewnętrznej w km 0+002 do 0+992 w miejscowości Kraczewice oraz Spławy w Gminie Poniatowa”.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Umowa została podpisana pomiędzy Burmistrzem Poniatowej Pawłem Karczmarczykiem a reprezentantem wykonawcy P.P.H.U. „STAN-LUB”.

Planowany termin zakończenia robót 14.10.2021 r.

Wykonawca:
P.P.H.U. „STAN – LUB” Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski
ul. Lubelska 38,
24-200 Bełżyce.