Aktualności

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu na os. Henin w Poniatowej (etap 2)”

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa wodociągu na os. Henin w Poniatowej (etap 2)”, finansowanej ze środków własnych Gminy Poniatowa.

Stronami podpisującymi umowę byli: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz wykonawca: MASTER Krzysztof Guz z siedzibą w Krężnicy Jarej 444, 20 – 515 Lublin.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach zlokalizowanych w obrębie osiedla Henin w Poniatowej. Zakres prac budowlanych to utworzenie sieci wodociągowej o długości 978,5 m, montaż rur ochronnych pod planowanymi drogami oraz montaż hydrantów nadziemnych p.poż. Całkowita wartość inwestycji wynosi 249 648,13 zł