Aktualności

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w Zofiance

Dzisiaj, tj. 31 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana umowa na kolejną inwestycję, która będzie realizowana przez Gminę Poniatowa, pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108042L od km 0+007 do km 2+693 w miejscowości Zofianka, gmina Poniatowa”.

Stronami podpisującymi umowę byli: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Anny Ruty oraz wykonawca: firma WOD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku, ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik, reprezentowana przez Wiceprezesa Zarządu Mirosława Gucwę.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, dotyczących przebudowy drogi gminnej nr 108042L od km 0+007 do km 2+693 w miejscowości Zofianka na dwóch odcinkach: odcinek I od km 0+007 do km 2+150 oraz odcinek II od km 2+150 do km 2+693.

Termin realizacji zadania to 29 lipca 2024 r., wartość umowy: 1 778 835,50 zł.

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.