Aktualności

Podpisanie umowy na budowę chodników na terenie Gminy Poniatowa

Dzisiaj, 27 marca br., w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana umowa na kolejną inwestycję, która będzie realizowana przez Gminę Poniatowa pn. „Budowa chodników na terenie Gminy Poniatowa”.

Stronami podpisującymi umowę byli: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Anny Ruty oraz wykonawca: Stanisław Król właściciel firmy STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z siedzibą z Lublinie, ul. Orlanda 19, 20 – 712 Lublin.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodników z kostki brukowej: przy drodze nr 2237L w miejscowości Kraczewice Prywatne na dł. 1,146 km, przy drodze nr 2237L w miejscowości Szczuczki – Kolonia na dł. 2,359 km oraz przy drodze nr 2241L w miejscowości Poniatowa – Kolonia na dł. 0,816 km.

Całkowita wartość inwestycji to 3 072 266,82 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 692 266,82 zł, ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00  zł oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w kwocie 420 000,00  zł.