Aktualności

Podpisanie umowy na budowę boiska wielofunkcyjnego w Niezabitowie

25 listopada br. została podpisana umowa przez burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Anny Ruty i w obecności zastępcy kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Grzegorza Lenartowicza z Wykonawcą, panem Leszkiem Królem, na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Niezabitowie.

Wykonawcą robót jest firma 3K Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Fabrycznej 7/308.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Niezabitowie o specyfikacji:

  • wymiary boiska: 44,0 x 22,0 m,
  • nawierzchnia sportowa bezspoinowa wylewana z natryskiem EDPM,
  • boisko obejmuje pole do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę,
  • wyposażenie boiska stałego – bramki do gry w piłkę ręczną, konstrukcje słupowe do gry w koszykówkę,
  • budowa odwodnienia linowego płyty boiska wraz z odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika,
  • budowa ogrodzenia boiska o wys. 4,0 m wraz z furtkami i bramą wjazdową oraz oświetlenia boiska na 4 słupach oświetleniowych wys. 12 m.,
  • wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej.

Termin realizacji do dnia 30.11.2023 r.

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

  • wartość inwestycji według umowy to 889 905,00 zł brutto,
  • kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji wynosi 17 798,10 zł brutto,
  • kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 872 106,90 zł brutto.