Aktualności

Podpisanie umowy dotyczącej realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej”

W dniu 10 lutego 2021 r. Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk podpisał umowę z przedstawicielami wykonawcy Firmy STANDROG – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego dotyczącą realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca:

Król Stanisław STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
ul. Orlanda 19
20-712 Lublin,

W ramach inwestycji zaplanowano:

– remont asfaltowej nawierzchni Placu Konstytucji polegający na wymianie nawierzchni placu na nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej i  wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej;

– remont nawierzchni jezdni manewrowej i parkingów wydzielonych z Placu Konstytucji poprzez wykonanie 28 miejsc parkingowych z kostki brukowej, z wydzieloną drogą manewrową asfaltową o szerokości 5,5 m;

– remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na ulicy Brzozowej na odcinku od Placu Konstytucji do ulicy Wesołej, polegającego na wykonaniu w miejscu dotychczasowej jezdni asfaltowej nowej jezdni z kostki kamiennej grafitowej z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej i zjazdami do przyległych posesji, w tym wykonanie w miejscu istniejących miejsc parkingowych o nawierzchni asfaltowej po lewej stronie – 34 miejsc parkingowych z kostki brukowej;

– remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na ulicy Targowej, polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, chodnika z kostki brukowej,  wykonaniu 34 miejsc parkingowych z kostki brukowej oraz budowy nowego asfaltowego zjazdu publicznego na drogę manewrową obsługującą parking na Placu Konstytucji;

– wykonanie zieleni w obrębie rewitalizowanego terenu  poprzez nasadzenia układu roślinności niskiej i wysokiej, w tym drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz krzewinek zadarniających wraz z wykonaniem trawników;

– dostawę wraz z montażem małej architektury, tj. ławek z oparciem, koszy na śmiecie, stojaków na rowery, pergol drewnianych, pergoli o konstrukcji stalowej z zadaszeniem oraz masztu flagowego aluminiowego;

– wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w zakresie budowy rozdzielni RG, wykonania oświetlenia terenu w tym montażu nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED sterowanymi z zastosowaniem zegara astronomicznego oraz montażu systemu zewnętrznego monitoringu wizyjnego CCTV  umożliwiającego podgląd, identyfikację osób przebywających w dozorowanym otoczeniu i rejestrację zdarzeń poprzez montaż trzech kamer stacjonarnych zewnętrznych IP i 1 kamery obrotowej;

Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.09.2021 roku.