Aktualności

Podpisanie umowy dotyczącej „Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Poniatowa”

Dnia 17 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana umowa z Wykonawcą „PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku” Romanem Madejkiem  na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Poniatowa (Etap 1)” obejmujących:

zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej 108067L w miejscowości Niezabitów,

zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej 108058L w miejscowości Poniatowa Kolonia,

zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej 108083L ul. Leśniczówka w miejscowości Poniatowa,

zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej 108068L w miejscowości Niezabitów,

zadanie nr 5: Przebudowa drogi gminnej 108045L w miejscowości Niezabitów.

Termin realizacji inwestycji do dnia 11.10.2020 r.