Aktualności

Piknik Strażacki 2022 r.

W niedzielę 18 września 2022 r. w Poniatowej odbył się Piknik Strażacki dla mieszkańców Gminy Poniatowa, podczas którego nastąpiło uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Poniatowa – Miasto. Inauguracja uroczystości rozpoczęła się o godz. 12.00 Mszą Świętą w Kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej koncelebrowaną przez ks. proboszcza Piotra Petryka. W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, druhny oraz druhowie OSP z terenu Gminy Poniatowa. Mszę uświetniła oprawa muzyczna Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Jarosława Mielko.

Po nabożeństwie wszyscy zebrani, pod przewodnictwem orkiestry przemaszerowali na Plac przy ul. Brzozowej, gdzie odbyła się część oficjalna przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, a następnie piknik z atrakcjami i konkursami. W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Gabriela Masłowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jan Kanthak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz, Starosta Powiatu Opolskiego – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Dariusz Piotrowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej st. bryg. Dariusz Popek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku bryg. Tomasz Michalczyk, emerytowany Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim st. bryg. Mariusz Nowak i obecny Z-ca Komendanta PPSP w Opolu Lubelskim st. bryg. Zbigniew Zielonka, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik Michał Kosikowski, Burmistrz Poniatowej i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP Paweł Karczmarczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska wraz z Radnymi, Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Poniatowej oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Poniatowa.

Obchody rozpoczęły się wciągnięciem na maszt flagi państwowej, podczas którego został odegrany i odśpiewany przez wszystkich hymn Polski, po którym odbyło się wręczenie odznaczeń. Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk otrzymał Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej z postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nagrodę wręczył st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSR RP w Poniatowej, Odznaczenia Pamiątkowym Medalem za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Poniatowa otrzymali: Poseł na Sejm RP Gabriela Masłowska, Prezes WFOŚiGW w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski, Bank Spółdzielczy w Poniatowej.

Następnym punktem programu było poświęcenie przez kapelana OSP ks. Huberta Suszka nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz symboliczne przecięcie wstęgi.

W dowód szczególnego uznania za okazaną pomoc, zaangażowanie i współpracę na rzecz rozwoju OSP w Poniatowa Miasto dot. zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego podziękowania otrzymali: Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Prezes WFOŚiGW w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski, Komendant Wojewódzki z Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, Starosta Opolski Dariusz Piotrowski, Specjalista WFOŚiGW w Lublinie Alina Bujnowska, Z-ca kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Wodnej Grzegorz Lenartowicz, Prezes Zarządu Art Plast Sp. z o.o. Zbigniew Przesmycki, Prezes Zarządu Orzeł S.A. Monika Koszade-Rutkiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik Adam Kornat, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Michał Kramek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Poniatowej Anna Czarnecka, Prezes Zarządu SFW Energia Sp. z o.o. Antoni Słomiany, P.H.U. ADAMEX Poniatowa Państwo Anna i Paweł Żywiccy. Po części oficjalnej odbył się Piknik Strażacki. Wśród atrakcji odbył się pokaz ratownictwa medycznego i technicznego. Dodatkowo, dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta dostępny był tor przeszkód, darmowe dmuchańce oraz konkurs plastyczny pn. ,,narysuję samochód strażacki”. Podczas Pikniku dostępne były Stoiska KGW z terenu Gminy Poniatowa oraz Prezentacje Służb Mundurowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz aut i motocykli klasycznych. Starsi oglądali okazy z sentymentem wspominając miniony czas, podczas gdy młodsi uczestnicy z zaciekawieniem i niemałym zaskoczeniem. Pokaz odbył się dzięki współpracy z mjr. Sławomirem Wiśniewskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie i Jakubem Smagą z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.