Aktualności

Pierwsze Strażackie Spotkanie Opłatkowe

Dnia 14.12.2019 r w remizie OSP Spławy odbyło się pierwsze Strażackie Spotkanie Opłatkowe strażaków z terenu gminy Poniatowa. Na spotkaniu obecni byli strażacy ochotnicy, przedstawiciele władz miasta na czele z Panem Burmistrzem Pawłem Karczmarczykiem, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim na czele z ZastępcĄ Komendanta st. bryg Zbigniewem Zielonką.
Na spotkaniu strażacy połamali się opłatkiem, składali sobie wzajemne życzenia a także śpiewali kolędy. Po części oficjalnej zgromadzeni goście mieli okazję wsłuchać się w koncert kolęd w wykonaniu duetu wokalno-instrumentalnego: Doroty Pietraś i Alicji Ambrozik.

Przy okazji wspólnego spotkania Komendant Gminny ZOSP w Poniatowej dokonał krótkiego podsumowania zrealizowanych zadań i zakupów dla miejscowych OSP. Nakreślono najważniejsze zadania do wykonania na rok przyszły.

Korzystając z okazji i obecności Zastępcy Komendanta w Opolu Lubelskim – nastąpiła oficjalna prezentacja zakupionych sprzętów, ubrań, akcesoriów zakupionych przez jednostki OSP w ramach dotacji „5000 zł”. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przeciwpożarowe z 19.07.2019 r. Ochotnicze Straże Pożarnej poza gaszeniem pożarów, zadaniem OSP będzie także organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, wydarzeń oświatowo-kulturalnych, upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy. Wszystko oczywiście ma być związane z ochroną i prewencją przeciwpożarową. I na ten cel każda z jednostek z terenu naszej gminy otrzymała dotację w kwocie 5 tysięcy złotych: z tych środków jednostki zakupiły m.in. tor przeszkód CTIF dla młodzieży, 2 komplety strojów sportowych dla młodzieży ( OSP Poniatowa- Miasto i OSP Kowala II) , komplety strojów sportowych dla strażaków ( OSP Niezabitów, OSP Zofianka, OSP Obliźniak, OSP Kowala Pierwsza, OSP Kowala II, OSP Kraczewice, OSP Kolonia Szczuczki, OSP Spławy, OSP Poniatowa Wieś) Te same jednostki zakupiły także: obuwie sportowe, węże i prądownice sportowe .OSP Kolonia Szczuczki wzbogaciła się o 5 kompletów Mundurów wyjściowych a OSP Poniatowa-Miasto zakupiła 2 takie komplety. Jednostki z KSRG dokonały uzupełnień swoich zestawów PSP R1 m.in. zakupiono pulsoksymetry, zestaw triage, zestawy pozoracji ran, szyny kramera a także 2 torby medyczne ( dla OSP Kowala II i OSP Niezabitów).

Cały zakup był możliwy dzięki środkom przekazanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Link do galerii zdjęć