Aktualności

,,Patrz, w oku mym łza, Bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma”! – 79. rocznica Powstania Warszawskiego

Powstanie w Warszawie było największym zrywem militarnym Armii Krajowej w ramach tzw. Akcji Burza, skierowanym przeciw Niemcom i rozpoczętym przed wkroczeniem Armii Czerwonej na teren Polski. Trwało 63 dni. Rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”, na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”. Powstanie, planowane początkowo na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Upadło 3 października.

Głównym celem powstania było doprowadzenie do wyzwolenia stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Wg planów Armii Krajowej i władz Polskiego Państwa Podziemnego, formacje te, jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej, miały się oficjalnie ujawnić i wystąpić przeciwko Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego, powstałemu w Lublinie i zależnemu od woli Stalina.

W wyniku prowadzonych działań zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców, a ocalałych mieszkańców stolicy wygnali oni z miasta. Chociaż pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, to pod względem politycznym miało wielkie znaczenie, bo Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości. Powstanie Warszawskie sprawiło, że państwo polskie, mimo że zniewolone i satelickie, zachowało swoją odrębność.

Uczcijmy dzisiejszą 79 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i oddajmy hołd uczestnikom poległym i walczącym w 1944 roku.