Aktualności

Pamięć i wdzięczność – Poniatowa ze św. Janem Pawłem II

Niedziela palmowa, zbiegła się w tym roku z 18. rocznicą śmierci Jana Pawła II. Ten dzień w naszej gminie upłynął pod znakiem manifestacji w obronie pamięci papieża Jana Pawła II, którą zainicjowała o godz. 12:00 msza święta w intencji Ojczyzny i „Małej Ojczyzny” w kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej, koncelebrowana przez ks. proboszcza Piotra Petryka. Po mszy ulicami Poniatowej przeszedł Marsz Papieski. Pochód zgromadził liczne grono mieszkańców, w tym przedstawicieli poniatowskiego samorządu, placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych oraz starostwa powiatowego w Opolu Lubelskim, chcących upamiętnić Wielkiego Rodaka. Wierni z transparentami, wspólną modlitwą, solidarnie stanęli w obronie dobrego imienia oraz poszanowania dorobku św. Jana Pawła II. Na Placu Konstytucji 3 Maja zebrani mogli wysłuchać prelekcji pt. „Święty – największy z Polaków” prof. dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego – rektora Akademii Zamojskiej. Profesor nawiązał w przemówieniu do przyczyn, dla których nasilają się ataki na Naszego Rodaka. Podkreślał, jak dużą wagę i znaczenie w naszej kulturze narodowej Papież przywiązywał do wielowiekowej tożsamości, którą próbowano nie raz złamać, m.in. przez bolszewików czy nazistów. „Kto w dziejach Polski mógł wcześniej dokonać tego, czego dokonał Jan Paweł II – tylko On” mówił pan profesor, zwracając uwagę na podstawową prawdę jaką głosił Nasz Rodak, że nie można zrozumieć i poznać człowieka bez Chrystusa – celu ludzkiego życia. Po wystąpieniu Rektora, do zebranych na Placu zwrócił się burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, który w pierwszych słowach podziękował mieszkańcom całej Gminy, za liczny udział we mszy i obecność w marszu. Pan burmistrz nawiązał w swoim przemówieniu do słów bł. kard. Wyszyńskiego, które obrazują obecną sytuację: „zniszczenie narodu Polskiego zacznie się od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego narodu”. Podkreślił również znaczenie mediów, które często przekształcają prawdę zwłaszcza tę dotyczącą naszej wiary i świętości. Burmistrz skierował prośbę do nauczycieli, ale również nas samych – rodziców, aby przekazywać i nauczać o dziedzictwie Jana Pawła II, aby media czy organizacje podważające dorobek Papieża, nie zaprzepaściły pamięci Naszego Wielkiego Rodaka. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” mówił pan burmistrz, przywołując cytat z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej. W obronie Jana Pawła II wystąpił również Jerzy Kuchta, który zaapelował o podpisanie listy będącej wyrazem jedności z Naszym Rodakiem. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem udzielonym przez ks. proboszcza Piotra Petryka i wspólną pieśnią „Boże coś Polskę”.

Dziękujemy służbom, instytucjom i jednostkom organizacyjnym, OSP z Gminy Poniatowa, placówkom oświatowym, których poczty sztandarowe uczestniczyły we mszy, stowarzyszeniom oraz wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu dzisiejszego wydarzenia i sprawnym jego przebiegu.