Aktualności

Otwarcie strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

Dzisiaj, 26 stycznia br., w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej odbyło się uroczyste otwarcie nowoutworzonej strzelnicy pneumatycznej, na które Gmina Poniatowa pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach projektu pn. „Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego wraz z zakupem wyposażenia” z Programu „Strzelnica w Powiecie 2023”.

W dzisiejszym spotkaniu oprócz gospodarza wydarzenia burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka i Rafała Pastwy, dyrektora placówki, w której powstała nowa inwestycja, udział wzięli reprezentujący służby mundurowe: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach ppłk Grzegorz Celiński oraz ppor. Małgorzata Siennicka, ppor. Mateusz Tkacz przedstawiciel 24 Batalionu Lekkiej Piechoty w Kraśniku, radni Rady Miejskiej w Poniatowej, zastępca burmistrza Aneta Poniatowska, skarbnik Gminy Anna Ruta, sekretarz Gminy Dominik Molesta, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół z gminy i powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Poniatowej oraz pracownicy SP w Poniatowej.

Po uroczystym powitaniu gości i krótkim wprowadzeniu w szczegóły projektu przez prowadzącą dzisiejszą uroczystość kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora Anetę Mazur, głos zabrał  burmistrz Poniatowej, który podkreślił jak ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach ma funkcjonowanie tego typu obiektów, umożliwiających zdobywanie umiejętności i kwalifikacji służących  podnoszeniu bezpieczeństwa obywateli. Pan burmistrz zaznaczył, iż genezą powstania owego obiektu była oddolna inicjatywa Prezesa Koła Powiatowego Ligi Obrony Kraju Pana Konrada Jędrysa, który zwrócił  się o pomoc finansową do władz Gminy Poniatowa, na zakup broni. Nadało to kierunek działaniom zmierzającym do pozyskania odpowiednich środków finansowych na realizacją inwestycji. Następnie dyrektor szkoły przedstawił kadrę odpowiedzialną za funkcjonowanie i bezpieczeństwo  na strzelnicy, już dzisiaj zapraszając do udziału w dniach otwartych zaplanowanych na drugi tydzień ferii zimowych. Z obiektu będzie można skorzystać w godz. 12:00 – 17:00 w dniach 5 -9 lutego br. Pan dyrektor w swojej wypowiedzi nawiązał również do ubiegłych lat, kiedy w szkole funkcjonował Klub Żołnierzy Rezerwy „Sokół” kierowany przez Pana Ryszarda Czubę, także obecnego na dzisiejszej uroczystości.

W dalszej kolejności głos zabrał pułkownik Grzegorz Celiński, który pogratulował władzom podjętej inicjatywy, nawiązując do dotychczasowych działań tj. współpracy urzędu i WCR w Puławach w zakresie prowadzenia punktu informacyjnego związanego z naborem do służby wojskowej, a zwłaszcza do powstającej w Poniatowej 18 Zmotoryzowanej Brygady.

Ostatnim punktem programu spotkania było uroczyste przecięcie wstęgi – symbol oficjalnego oddania obiektu do użytku, którego dokonali uczniowie szkoły oraz zaproszeni przedstawiciele służb mundurowych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 273 824,01 zł, przy kwocie pozyskanej przez Gminę Poniatowa w wysokości 218 158,72 zł.