Aktualności

Otwarcie sali gimnastycznej w Kowali

„Sport uczy zwyciężać, uczy przegrywać z godnością i honorem, a więc uczy żyć.” Pod takim hasłem odbyła się dzisiejsza uroczystość otwarcia nowo powstałej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali. W wydarzeniu wzięła udział społeczność szkolna: nauczyciele oraz uczniowie wraz z rodzicami oraz zaproszeni goście, m.in.: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, skarbnik Gminy Anna Ruta, kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Lidia Kuna, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół gminnych oraz Radni Rady Miejskiej w Poniatowej.Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego, po czym dyrektor szkoły Bożena Mroczkowska powitała zebranych gości oraz poprosiła proboszcza parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach, księdza Jerzego Wesołowskiego, o poświęcenie obiektu.Następnie Pan burmistrz dokonał inauguracyjnego rzutu piłką do kosza, symbolizującego oficjalne rozpoczęcie korzystania z nowej sali przez uczniów i mieszkańców. Pani dyrektor szkoły podkreśliła, że sala gimnastyczna była jej wieloletnim marzeniem, które w końcu mogło się spełnić, dzięki wsparciu Gminy Poniatowa i złożyła wraz z uczniami podziękowania na ręce Pana burmistrza i jego współpracowników.W kolejnej części uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać występy artystyczne prezentowane przez dzieci, które przygotowały pokazy taneczne, akrobatyczne i sportowe. Po zakończeniu części artystycznej burmistrz Paweł Karczmarczyk wręczył uczniom zestaw piłek, by służyły im w nowej sali gimnastycznej, wyrażając jednocześnie nadzieję, że dzięki nowo powstałej infrastrukturze sportowej będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz aktywnie spędzać czas dbając o zdrowie i właściwy rozwój fizyczny.