Aktualności

Otwarcie dróg powiatowych

Dzisiaj, tj. 13 września br. w miejscowości Emilcin odbyło się uroczyste otwarcie dwóch dróg powiatowych na odcinkach: Poniatowa – Chodel, Ruda Maciejowska – Lipiny – Adelina – Trzciniec oraz Emilcin – Ruda Maciejowska – Dębiny – Plizin.

Na zaproszenie Starosty Opolskiego Dariusza Piotrowskiego w wydarzeniu wziął udział m.in. Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Sekretarz Gminy Poniatowa Dominik Molesta, Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Grzegorz Lenartowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej Seweryn Świątek, Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, Wójt Gminy Chodel Przemysław Kowalski, przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki Konrad Sawicki, Prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz oraz  przedstawiciel wykonawcy inwestycji, firmy PBI S.A. Mieczysław Wilk.

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Opolski w ramach projektu „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego” w ramach pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 15 758 397,62 zł brutto.

Inwestycja stała się możliwa dzięki współpracy czterech samorządów – powiatu, a także gmin Chodel, Opole Lubelskie i Poniatowa, które złożyły się na wkład własny do projektu. Wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Poniatowa na realizację w/w zadania wyniosła 89 000,00 złotych.