Aktualności

Ostrzeżenie o burzach gradem

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ostrzega o burzach z gradem

więcej informacji: KLIK