Aktualności

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:178

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:04 dnia 23.08.2021 r. do godz. 12:00 dnia 24.08.2021 r.

Obszar: zlewnie: Wieprza, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Bugu po Krzyczew (lubelskie).

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, lokalnie mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich i podtopienia. Punktowo, w zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski