Aktualności

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:17

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:17

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność:
od godz. 13:00 dnia 07.05.2021 r. do godz. 22:00 dnia 07.05.2021 r.

Obszar: Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Nidy, Czarnej, Kamiennej, Wieprza, Bugu oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie)

Przebieg:
W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu w tym również burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.
W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 55%.

Uwagi:
Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie.
Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia(głównie na obszarach miejskich).