Aktualności

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów z gminy Poniatowa

Dzisiaj, tj. 25 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Poniatowej odbyło się spotkanie, podczas którego 36 seniorów z naszej Gminy otrzymało opaski bezpieczeństwa, na które gmina Poniatowa pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2023 – moduł II, na realizację zadania pn. „Opieka na odległość” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Wartość całkowita realizacji projektu wynosi 42 125,00 zł, 80% kwoty jest pozyskanym dofinansowaniem, natomiast 20% finansowane ze środków własnych gminy.

W wydarzeniu, oprócz seniorów, udział wzięli: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Aneta Poniatowska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej Anna Kocon, kierownik Sekcji Środowiskowej OPS w Poniatowej Beata Pastwa, opiekunowie osób starszych oraz pielęgniarki.

Pozyskanie środków finansowych umożliwiło zakup 36 opasek bezpieczeństwa z usługą całodobowej opieki ratowników medycznych. Realizacja programu ma na celu wspieranie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić im wystarczającej opieki. Zakupione opaski bezpieczeństwa wyposażone są m.in. w takie funkcje jak: przycisk SOS, pomiary tętna i saturacji, rozmowa z ratownikiem medycznym przez opaskę, funkcja lokalizacji, wykrywanie upadku i omdlenia, przypomnienie o lekach.

Dzisiejsze spotkanie miało również charakter szkoleniowy, podczas którego seniorzy oprócz nabycia opasek bezpieczeństwa, mogli skorzystać z porady zaproszonego przedstawiciela firmy SiDLY, który bardzo szczegółowo zaprezentował zasady korzystania ze sprzętu.