Aktualności

Ogólnopolski projekt grantowy pn. „Terapeutyczne obiadowanie”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym pn. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”, w którym można otrzymać grant finansowy w wysokości 70 722,48 PLN na wprowadzenie nowej formy terapii o nazwie „Obiady terapeutyczne” dla osób z niepełnosprawnością, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa.

Istotą tej innowacyjnej terapii jest przygotowywanie i dostarczanie bezpłatnych obiadów dla 11 lub 12 osób starszych (60+), wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu przez niepełnosprawnych uczestników warsztatów, pod okiem instruktora terapii zajęciowej.

W projekcie mogą wziąć udział instytucje i organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, ale także zakłady aktywności zawodowej i inne podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami (np. środowiskowe domy samopomocy), w tym w szczególności posiadające pracownię typu kulinarnego z zapleczem kuchennym spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej.

Zachęcamy do zgłoszenia się na WEBINARIA PROJEKTOWE (online), które odbędą się 21.07.2022r. godz. 10:30 – 14:00, podczas którego dowiedzą się Państwo:

  • Jakie są kryteria oraz metody wyboru Grantobiorców?
  • Jak wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne w odpowiedzi na nabór?
  • Jak rozliczać grant na wdrożenie innowacji społecznej?
  • O dostępności skalowanej innowacji społecznej.
  • Przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

Aby wziąć udział w Webinarium, proszę wypełnić oraz przesłać Formularz zgłoszeniowy (wzór w załączeniu), na adres e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl do dnia 18.07.2022r. W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymają Państwo potwierdzenie oraz link z zaproszeniem na wydarzenie

W ramach projektu oferujemy:

  • granty finansowe na wdrożenie modelu terapeutycznego obiadowania w kwocie do 70 722,48 PLN przez 8 miesięcy od I do VIII 2023r.,
  • bezpłatne wsparcie w przygotowaniu dokumentów zgłoszeniowych oraz wsparcie doradcze,
  • bezpłatne wsparcie eksperckie w dziedzinie np. gastronomicznej (w wymiarze 15 godzin dla podmiotu) w trakcie wdrażania modelu. 

Jednocześnie informujemy, że w projekcie mogą wziąć udział podmioty, które dysponują zapleczem kuchennym:

  • spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych (kopia decyzji załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych) lub
  • które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji (kopia decyzji załączana jest do pierwszego Sprawozdania z wdrożenia IS OT z etapu przygotowania do wdrożenia).

Dysponowanie zapleczem kuchennym oznacza możliwość korzystania z zaplecza spełniającego wymogi Sanepidu na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy itp. od innego podmiotu (np. partnerskiego lub podmiotu zlokalizowanego w pobliżu np. spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwa społecznego, restauracji itp.) lub też będącego własnością Kandydata.

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1 Innowacje społeczne) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje, jak i Dokumenty, w tym Procedury grantowe oraz Regulamin, znajdą Państwo na stronie internetowej: https://terapeutyczneobiadowanie.pl/