Aktualności

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego, i o wolontariacie.

Burmistrz Poniatowej informuje, że w dniu 11.08.2021 r. podmiot Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa, złożyło ofertę z zakresu ochrony promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzielności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 576), pn. „Czas na zdrowie!”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.