Aktualności

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Poniatowej informuje, że w dniu 18.06.2021 r. podmiot Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach, Spławy 11, 24-320 Poniatowa, złożyło ofertę z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, pn. „Ekologiczne Spławy – mała wieś wielkich możliwości!”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.