Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na powierzenie/wspieranie realizacji zadań publicznych realizowanych w 2019 roku.

Ogłoszenie2zał. nr 1. do komisji