Aktualności

Ogłoszenie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie

Załączamy ogłoszenie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego, na stanowiska: strażnik działu ochrony i młodszy psycholog/wychowawca działu penitencjarnego.

Ogłoszenie